logotypnowy2 

  • Rejestracja
poniedziałek, 20 maj 2013 00:00

Słabe dane z przemysłu

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Produkcja sprzedana przemysłu ogółem w cenach stałych w kwietniu była niższa niż w marcu o 2,3%. W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej wzrosła o 2,7%. Dane dotyczące rocznej dynamiki nie dają jednak nadziei na poprawę koniunktury w przemyśle. Tym bardziej, że produkcja budowlano-montażowa spadła o 23,1%

Produkcja sprzedana przemysłu

Na rysunku poniżej widać, że zmiana produkcji w kwietniu była wyższa niż miesiąc wcześniej i wyższa od ośmioletniej średniej (czarna linia). Należy zaznaczyć, że kwiecień jest miesiącem charakteryzującym się najniższą dynamiką w roku. Średnio od 2005 roku produkcja w kwietniu w porównaniu z poprzednim miesiącem spadała o 6%, natomiast mediana jest jeszcze niższa i wynosi 92,1%. Oznacza to, że co najmniej połowa danych publikowanych od 2005 do 2013 wskazuje na spadek dynamiki, co najmniej o 7,9%. Jednocześnie widać, że produkcja miesiąc do miesiąca utrzymuje się poniżej ośmioletniej średniej od listopada ubiegłego roku.

 Produkcja sprzedana przemysłu ogółem ceny stałe mm

Dynamiki produkcji sprzdanej przemysłu w cenach stałych miesiąc do miesiąca

Żródło: GUS

Podobnie, dane dotyczące dynamiki rocznej nie napawają optymizmem. Co prawda obserwujemy wzrost produkcji w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej o 2,7% jednak nadal jest on niższy niż ośmioletnia średnia dla kwietnia, która wynosi 5,7% a wzrost wynika raczej ze słabych danych opublikowanych w kwietniu 2012, niż z wyraźnej poprawy systuacji gopsodarczej. Negatywnego wydźwięku kwietniowej publikacji dodaje fakt, że dynamika przemysłu jest niższa niż średnia z okresu 2005-2013 już 15 miesiąc z rzędu, czyli od lutego 2012.

Produkcja sprzedana przemysłu ogółem ceny stałe rr
Dynamika produkcji sprzdanej przemysłu w cenach stałych rok do roku
Źródło: GUS

Produkcja budowlano-montażowa

Główny Urząd Statystyczny podał w kwietniu bardzo słabe dane mówiące o spadku produkcji budowlano-monatażowej aż o 23,1% rok do roku. Dane te są szczególnie niepokojące, że średnia dynamika rok do roku w kwietniu w latach 2006-2012 wynosiła +11,1%. Czwartowy komunikat to najgorszy wynik w kwietniu od czasów publikacji tego wskaźnika, czyli od stycznia 2006 roku. Jednocześnie produkcja budowlano-montażowa spada już 12 miesiąc z rzędu.  Jest to trzecia w sześcioletniej historii publikacji tego wskaźnika najniższa wartność. Niższa była tylko w lutym 2010 (-24,7%) i grudniu 2012 (-24,9%).

Produkcja budownlano monażowa rr 0413
Produkcja budowlano-montażowa rok do roku.
Źródło: GUS

Produkcja sprzedana przemysłu (grupy dóbr)

Analizując strukturę dynamiki produkcji sprzedanej pod względem głównych grup przemysłowych największy wpływ na spadek miało ograniczenie produkcji dóbr związanych z energią. Produkcja tego rodzaju dóbr zmalała o 6,2% w porównaniu z marcem bieżącego roku, przy średniej z ośmiu lat na poziomie 0,4%. W największym stopniu wzrosła produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych. W przypadku wszystkich grup z wyjątkiem dóbr związanych z energią w kwietniu 2013 obserwujemy wzrost produkcji rok do roku, co widać na poniższym rysunku. Niemniej wzrosty te sa niższe niż średnia z 7 lat

produkcja sprzedana przem grupy dóbr rr
Dynamika produkcji sprzedane wg grup dóbr rok do roku
Źródło: GUS

Natomiast analiza dynamiki wybranych grup dóbr w ujęciu miesięcznym wskazuje, że traci ona na sile w porównaniu z marcem we wszystkich kategoriach. Największy spadek produkcji miesiąc do miesiąca związany jest z produkcją dóbr związanych z energią, skurczyła się aż o 12,4% w porównaniu z marcem. Tylko produkcja dóbr zaopatrzeniowych (o 3,9%) i inwestycyjnych (o 3,1%) wzrosła w kwietniu.

produkcja sprzedana przem grupy dóbr mm
Dynamika produkcji sprzedane wg grup dóbr miesiąc do miesieciąca.
Źródło: GUS

Produkcja sprzedna przemysłu (branże)

Analiza produkcja sprzedanej w podziale na branże również wskazuje, że w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost. Jednyną branżą w której odnotowano spadek, o 0,8% produkcji sprzedanej rok do roku, jest branża związana z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię. Najwyższy zrost zanotowało górnictwo i wydobywanie, aż o 7,7%

produkcja sprzedana przem branze rr
Dynamika produkcji sprzedane wg branż rok do roku.
Źródło: GUS

Jednak w porównaniu z marcem widać spadek produkcji także w branży przetwórstwa przemysłowego, o 1,3%. Dynamika wszystkich branż jest niższa niż w marcu, a przyczyną spadku jest przede wszystkim ograniczenie produkcji aż o 13% miesiąc do miesiąca w branży wytwarzania i zaopatrywania w energię. Spadek ten ma jednak charakter sezonowy, o czym świadczy fakt, że w ostanich 8 latach połowa obserwacji wskazywała spadek o więcej niż 15%, a przeciętnie o 14,5%.

produkcja sprzedana przem branze mm
Dynamika produkcji sprzedane wg branż miesiąc do miesiąca.
Źródło: GUS

 

 

Czytany 1305 razy
Zaloguj się, by skomentować
Forum Młodych Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa